UN TRUSTFUND – WOMEN4WOMEN

Aanleiding: Er wordt wereldwijd nog relatief weinig ingezet op persoonlijke ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers, in vergelijking met de aandacht voor bedrijfsmatige aspecten.

Oplossing: De algemene doelstelling van dit project is bij te dragen aan een Palestijnse samenleving waarin alle vormen van SGBV tegen vrouwen worden teruggedrongen, en waarin slachtoffers van SGBV onvoorwaardelijke toegang hebben tot steun, genezing en schadeloosstelling.

Holland Partners verzorgde ook deze unieke UN-aanvraag.