Skeye – DHI Exportsubsidie

Skeye is een UAV operator die  complexe UAV projecten in Nederland, in Europa en in veel ontwikkelingsgebieden heeft uitgevoerd. In Nederland is Skeye marktleider op deze markt. Nigeria is het grootste olieproducerende land in Afrika en heeft veel lange oliepijpleidingen door het land lopen. Oliepijpleidingen raken geregeld beschadigd door verschillende externe omstandigheden. De lekkages veroorzaken enorme schade voor mens en milieu. Skeye heeft een efficiënte oplossing ontwikkeld voor de inspectie en surveillance van de pijpleidingen, een long endurance UAV met speciale infrarood sensor die semi autonoom vluchten uitvoert. Door de kilometerslange pijpleidingen is “Beyond Visual Line of Sight” kunnen vliegen een belangrijk voordeel. Deze techniek wordt nog nauwelijks uitgevoerd in de wereld waardoor het noodzakelijk is om de werkwijze en voordelen van deze techniek te demonstreren in een gebied met lange pijpleidingen.