Kune Verda – MIT Haalbaarheid

Veel sportverenigingen zijn reeds actief met het verduurzamen van hun accommodaties. Zo worden vaak zonnepanelen geplaatst om stroom op te wekken. De stroom die is opgewekt met de zonnepanelen gaat vervolgens terug het algemene stroomnet in, waarmee een gedeelte van de totale stroomkosten kan worden terugverdiend. Kune Verda ontwikkelt een concept waarbij de opgewekte stroom van de zonnepanelen kan worden opgeslagen in een duurzame luchtdrukbatterij.

Het plaatsen van een luchtdrukbatterij heeft meerdere voordelen voor sportaccommodaties: 1. De eigen opgewekte stroom kan ’s avonds, het piekmoment in het eigen gebruik, worden gebruikt waardoor de energielasten afnemen; 2. De luchtdrukbatterij is goedkoper dan conventionele accu’s, dit verlaagt de kosten voor de sportaccommodatie; 3. De luchtdrukbatterij is groener en duurzamer dan conventionele alternatieven.