DHI DEMONSTRATIEPROJECT – MOZAMBIQUE

Aanleiding: Verhoogde druk op wilde dieren en hun leefomgeving.

Oplossing: Meerdere nieuwe, unieke en innovatieve technieken, die in samenhang voor een beter dier- en parkbeheer zorgen. Wildparken worden hiermee in staat gesteld zijn belangrijke assets, namelijk de wilde dieren, beter te beschermen en daarmee te behouden.

Dit was de eerste succesvolle subsidieaanvraag die Holland Partners voor Smart Parks mocht begeleiden.