Demacq Recycling – MIT Haalbaarheid

MIT-subsidie voor een mobiele shreddermachine voor het recyclen en upcyclen van turbinewieken van windmolens