City Hub – MIT Haalbaarheid

De groei van de Nederlandse bevolking en de urbanisatiegraad zorgt voor toenemende congestie in en rondom de binnensteden, met alle negatieve externe effecten die daardoor veroorzaakt worden. Eén van de oorzaken van dit probleem is de inefficiënte stedelijke distributie, en daarom willen City Hub en Incore een Cross Chain Collaboration Center (4C) realiseren, waarmee de stedelijke distributie op een slimme, schone en efficiënte manier wordt aangestuurd. Het te ontwikkelen innovatieve IT-systeem moet eenvoudig te koppelen zijn aan bestaande systemen die door de klanten gebruikt worden, en moet ook gegevens over duurzaamheid van het transport via de hub terugkoppelen naar opdrachtgevers en lokale overheden. Dit maakt het systeem gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Door de first en last mile te laten verzorgen door schone transporteurs wordt de aantasting van het binnenstedelijke milieu tot een minimum beperkt.