Bouwaanvoerders – MIT R&D

Een aanzienlijk deel van het wegtransport(20% tot 30%) is gerelateerd aan het transport van bouwmaterialen, hetgeen veel congestie, uitstoot en onveiligheid creëert op de weg, voornamelijk in stedelijke gebieden. Deze problemen worden met name veroorzaakt door een gebrek aan regie, het niet delen van informatie en het lage IT gebruik in de bouwsector. Om deze problemen aan te pakken, gaan Bouwaanvoerders, APC en Way2Web de samenwerking aan om een digitaal control center te ontwikkelen waarmee de diverse logistieke bouwketens, die uiteindelijk samenkomen op de bouwplaats, op een efficiënte manier aangestuurd kunnen worden. Deze beoogde innovatieve dienstverlening maakt het mogelijk voor bouwbedrijven om de aan- en afvoerlogistiek van de bouwplaats te optimaliseren door live informatie uit te wisselen tussen de leveranciers, groothandels, chauffeur in de vrachtwagen, control center, hubs aan de stadsranden en de planningstool op de bouwplaats, waarin de aannemer zijn bouwlogistiek plant en dagelijks aanstuurt (kranen, losplaats, losmaterieel e.d.).  Binnen de stad kan op basis van venstertijden, actuele routeinformatie en levertijden de routering van de vrachtwagens live worden aangepast. De nieuwe ICT-tool moet het bouwverkeer verminderen, de keten overzichtelijk maken voor klanten en het makkelijk maken voor chauffeurs en personeel om status updates in te voeren.