Batteryspray – MIT R&D

Batteryspray en DCC werken aan de ontwikkeling van een Chroom-6-saneringstool, waarmee Chroom-6-houdende materialen kunnen worden verwijderd op een veilige en efficiënte wijze zonder kostbare containment maatregelen. Er wordt ook een gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld, waarmee het saneringsprotocol gewaarborgd wordt. Daarnaast worden er trainingsmethoden ontwikkeld, zodat verschillende saneringsbedrijven de tool kunnen inzetten bij saneringswerkzaamheden. Het is daarmee een volledig product, inclusief bijbehorende dienstverlening. Holland Partners heeft de MIT R&D subsidieaanvraag met positief resultaat verzorgd.