Aquatic Drones – MIT R&D

Momenteel worden bodemhoogtemetingen uitgevoerd op bemande (diesel)schepen op vaste meetpunten in de Nederlandse rivieren. Aquatic Drones B.V., een start up, heeft zich als uitdaging gesteld om deze waterdieptemeting met onbemande vaartuigen te gaan doen. Samen met de project partners Ship Install en Venificus wordt de aquatic drone verder ontwikkeld tot een autonoom varend schip dat veilig, efficiënt en milieuvriendelijk de metingen kan uitvoeren. Waarbij het schip zo wordt ingericht dat het “situational awareness” heeft, andere schepen kan ontwijken, en zelflerend is. Daarnaast wordt het project ook benut om de verzamelde data effectief te kunnen verwerken, analyseren en via interpretatie toekomstvoorspellingen te doen voor vaarwegbeheer.