SLIM: Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB

Voor wie is de regeling bedoeld?

De SLIM subsidie heeft als doel om MKB ondernemers financieel te ondersteunen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen van medewerkers binnen het midden- en kleinbedrijf.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:

  1. Doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
  3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en/of invoeren van een methode binnen de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen.

De looptijd voor deze subsidie is 12 maanden en bedraagt maximaal €24.999,- .

Wil je weten of jouw onderneming gebruik kan maken van deze regeling, neem dan contact met ons op!