Holland Marine Parts ontwikkelt micro Jet Thruster

Holland Marine Parts BV onderzoekt de haalbaarheid van een micro manoeuvreersysteem voor kleine pleziervaartuigen. Deze studie is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds. Holland Marine Parts ontwikkelde eerder de Jet Thruster als alternatief voor de boeg- of hekschroef. Deze innovatie werkt op waterdruk en stuwkracht. Nu gaat het bedrijf aan de slag met een nog compacter systeem. Holland Partners ondersteunt Holland Marine Parts bij de subsidieaanvraag voor deze prachtige innovatie.

SLIM: Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB

Voor wie is de regeling bedoeld?

De SLIM subsidie heeft als doel om MKB ondernemers financieel te ondersteunen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen van medewerkers binnen het midden- en kleinbedrijf.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:

  1. Doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
  3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en/of invoeren van een methode binnen de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen.

De looptijd voor deze subsidie is 12 maanden en bedraagt maximaal €24.999,- .

Wil je weten of jouw onderneming gebruik kan maken van deze regeling, neem dan contact met ons op!

Drechtsteden investeert half miljoen in MKB-katalysatorfonds

De zeven colleges van de Drechtstedengemeenten stellen € 500.000 beschikbaar voor het MKB-katalysatorfonds om de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven de komende drie jaar te ondersteunen. Eind 2019 liep de looptijd van het fonds af. Met een verlenging van de looptijd tot eind 2022 en herbenoeming van de adviescommissie is het voortbestaan van het fonds gewaarborgd.

Het MKB-katalysatorfonds is opgezet om de maritieme en industriële sector in de Drechtsteden te versterken en bedrijven te ondersteunen bij innovaties. Startende ondernemingen en bedrijven in het midden- en klein bedrijf kunnen voor de ontwikkeling van vernieuwende activiteiten of producten een financiële bijdrage aanvragen bij het fonds. Voor deze bedrijven is financiering in de eerste fase van productinnovatie vaak een knelpunt.

Vier typen subsidie

Ondernemers kunnen bij het fonds aankloppen voor 4 typen subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker. Het maximale subsidiebedrag is € 40.000; in alle gevallen gaat het om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet de ondernemer zelf inbrengen in geld, materialen en/of tijd. Gemiddeld verstrekt het fonds per jaar € 145.000 aan subsidie.

Meerwaarde fonds

Sinds de start in 2016 zijn 21 innovaties gefinancierd. Het fonds is één van de instrumenten waarmee de economische groei van de regio duurzaam gestimuleerd wordt en de werkgelegenheid vergroot. De meerwaarde voor bedrijven is meer dan alleen het verkrijgen van subsidie. Zij krijgen tevens toegang tot de faciliteiten en het onderwijs van de Duurzaamheidsfabriek. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Want jongeren kunnen meewerken aan de innovatie van een product en daarmee hun kans op een baan na hun opleiding vergroten.

Laagdrempelige werkwijze

Kenmerk van het MKB-katalysatorfonds is de laagdrempelige en persoonlijke werkwijze. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts 6 weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling toe voor een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. De commissie kijkt o.a. naar de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de betekenis van de innovatie voor de werkgelegenheid en de economie van de regio. De leden beraadslagen over de toekenning, geven advies vanuit hun eigen ervaring en leggen verbinding met hun netwerk. Toegekende aanvragen komen nog terug voor een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie.