MIT Innovatie subsidie: data 2020 bekend

Wil je jouw innovatieproject financieren? Dat kan met de MIT-subsidieregeling. Vraag subsidies aan voor jouw innovatie en verlaag zo je investering in het project.

De MIT (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren) subsidie helpt je met het opzetten van jouw innovatieproject. Elke fase van het project kan deels worden vergoed met een eigen subsidie. Als MKB-bedrijf wordt het opzetten van jouw innovatie zo wel heel aantrekkelijk. 

MIT-Projecten variëren van haalbaarheidsstudies, R&D samenwerking tot kenniswerving. De projecten dienen te passen binnen de Innovatieprogramma’s topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Energy en Biobased
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

De MIT-subsidie regeling kent 3 mogelijkheden:

1. MIT Haalbaarheid

Deze subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsprojecten, waarbij een ondernemer onderzoek doet naar de economische en technische haalbaarheid van een beoogde innovatie. De subsidie vergoedt 40% van de kosten tot maximaal € 20.000.

2. MIT R&D projecten

Een MIT R&D-project bestaat uit een industrieel onderzoek naar een innovatie, of de ontwikkeling van een innovatie zelf, naar bijvoorbeeld een prototype. Het project wordt uitgevoerd door minimaal twee MKB-ondernemers. De subsidie vergoedt 35% van de kosten tot maximaal € 350.000 per project.

3. Kennisvoucher

De Kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee MKB-ondernemers een kennisvraag kunnen laten beantwoorden door een kennisinstelling. Deze vraag is gericht op de vernieuwing van een product, proces of dienst. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot maximaal € 3.750,-.

MIT -subsidie aanvragen

Wil je gebruik maken van één van bovengenoemde subsidiemogelijkheden? Hou dan rekening met de volgende deadlines in 2020:

 • Voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers – 7 april 2020
 • R&D-samenwerkingsprojecten – 11 juni t/m 10 september 2020 

Wil je een grote slagingskans van jouw subsidieaanvraag? Wij helpen je graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag. Neem contact op met Team Holland om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.