Holland Marine Parts ontwikkelt micro Jet Thruster

Holland Marine Parts BV onderzoekt de haalbaarheid van een micro manoeuvreersysteem voor kleine pleziervaartuigen. Deze studie is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds. Holland Marine Parts ontwikkelde eerder de Jet Thruster als alternatief voor de boeg- of hekschroef. Deze innovatie werkt op waterdruk en stuwkracht. Nu gaat het bedrijf aan de slag met een nog compacter systeem. Holland Partners ondersteunt Holland Marine Parts bij de subsidieaanvraag voor deze prachtige innovatie.

Holland Partners maakt start CityBarge designteam mede mogelijk

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor FYNLY! 6 januari is het CityBarge designteam gestart. Een groep van jonge technici en ontwerpers die gaan helpen om de CityBarge te realiseren. CityBarge wil logistiek in de binnensteden van Nederland mogelijk gaan maken door de infrastructuur van de grachten te gaan gebruiken. Het team zal samenwerken met een team van ervaren business developers en partners. O.a. SkoonKotugSCS MultiportBoxce en Tesco helpen hen bij de ontwikkeling van de CityBarge diensten en schepen. De komende tijd werken ze toe naar de eerste boot die eind van dit voorjaar al te zien zal zijn. 
Holland Partners verzorgde de succesvolle subsidieaanvraag voor dit innovatieve initiatief.

Drechtsteden investeert half miljoen in MKB-katalysatorfonds

De zeven colleges van de Drechtstedengemeenten stellen € 500.000 beschikbaar voor het MKB-katalysatorfonds om de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven de komende drie jaar te ondersteunen. Eind 2019 liep de looptijd van het fonds af. Met een verlenging van de looptijd tot eind 2022 en herbenoeming van de adviescommissie is het voortbestaan van het fonds gewaarborgd.

Het MKB-katalysatorfonds is opgezet om de maritieme en industriële sector in de Drechtsteden te versterken en bedrijven te ondersteunen bij innovaties. Startende ondernemingen en bedrijven in het midden- en klein bedrijf kunnen voor de ontwikkeling van vernieuwende activiteiten of producten een financiële bijdrage aanvragen bij het fonds. Voor deze bedrijven is financiering in de eerste fase van productinnovatie vaak een knelpunt.

Vier typen subsidie

Ondernemers kunnen bij het fonds aankloppen voor 4 typen subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker. Het maximale subsidiebedrag is € 40.000; in alle gevallen gaat het om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet de ondernemer zelf inbrengen in geld, materialen en/of tijd. Gemiddeld verstrekt het fonds per jaar € 145.000 aan subsidie.

Meerwaarde fonds

Sinds de start in 2016 zijn 21 innovaties gefinancierd. Het fonds is één van de instrumenten waarmee de economische groei van de regio duurzaam gestimuleerd wordt en de werkgelegenheid vergroot. De meerwaarde voor bedrijven is meer dan alleen het verkrijgen van subsidie. Zij krijgen tevens toegang tot de faciliteiten en het onderwijs van de Duurzaamheidsfabriek. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Want jongeren kunnen meewerken aan de innovatie van een product en daarmee hun kans op een baan na hun opleiding vergroten.

Laagdrempelige werkwijze

Kenmerk van het MKB-katalysatorfonds is de laagdrempelige en persoonlijke werkwijze. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts 6 weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling toe voor een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. De commissie kijkt o.a. naar de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de betekenis van de innovatie voor de werkgelegenheid en de economie van de regio. De leden beraadslagen over de toekenning, geven advies vanuit hun eigen ervaring en leggen verbinding met hun netwerk. Toegekende aanvragen komen nog terug voor een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie.

MIT Innovatie subsidie: data 2020 bekend

Wil je jouw innovatieproject financieren? Dat kan met de MIT-subsidieregeling. Vraag subsidies aan voor jouw innovatie en verlaag zo je investering in het project.

De MIT (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren) subsidie helpt je met het opzetten van jouw innovatieproject. Elke fase van het project kan deels worden vergoed met een eigen subsidie. Als MKB-bedrijf wordt het opzetten van jouw innovatie zo wel heel aantrekkelijk. 

MIT-Projecten variëren van haalbaarheidsstudies, R&D samenwerking tot kenniswerving. De projecten dienen te passen binnen de Innovatieprogramma’s topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Energy en Biobased
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

De MIT-subsidie regeling kent 3 mogelijkheden:

1. MIT Haalbaarheid

Deze subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsprojecten, waarbij een ondernemer onderzoek doet naar de economische en technische haalbaarheid van een beoogde innovatie. De subsidie vergoedt 40% van de kosten tot maximaal € 20.000.

2. MIT R&D projecten

Een MIT R&D-project bestaat uit een industrieel onderzoek naar een innovatie, of de ontwikkeling van een innovatie zelf, naar bijvoorbeeld een prototype. Het project wordt uitgevoerd door minimaal twee MKB-ondernemers. De subsidie vergoedt 35% van de kosten tot maximaal € 350.000 per project.

3. Kennisvoucher

De Kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee MKB-ondernemers een kennisvraag kunnen laten beantwoorden door een kennisinstelling. Deze vraag is gericht op de vernieuwing van een product, proces of dienst. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot maximaal € 3.750,-.

MIT -subsidie aanvragen

Wil je gebruik maken van één van bovengenoemde subsidiemogelijkheden? Hou dan rekening met de volgende deadlines in 2020:

 • Voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers – 7 april 2020
 • R&D-samenwerkingsprojecten – 11 juni t/m 10 september 2020 

Wil je een grote slagingskans van jouw subsidieaanvraag? Wij helpen je graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag. Neem contact op met Team Holland om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

CoCo Yachts; het voorbeeld voor MIT R&D subsidie – Zuid Holland

Innovatieve ondernemers zijn van groot belang voor de Zuid-Hollandse economie. Zij zorgen ervoor dat de regio voorop kan blijven lopen en kan concurreren op wereldniveau. Denk aan het testen, ontwikkelen en uitrollen van nieuwe technieken als autonoom varen, waterstoftechnologieën of energieopslag. Daarom ondersteunt de provincie ondernemers bij het creëren van producten en diensten waar de nieuwe economie om vraagt. Met financiering, of door een platform te bieden voor samenwerking.

Holland Partners heeft de succesvolle aanvraag van CoCo Yachts begeleid en is trots dat CoCo Yachts deze innovatie heeft kunnen verwezenlijken met de MIT R&D subsidie.

Kune Verda wint cheque voor energie pilot

subsidie aanvraag

Sportaccommodaties zijn een belangrijk onderdeel van de gebouwde omgeving in Nederland. Wil Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs behalen,dan dienen ook sportaccommodaties zich aanzienlijk te verduurzamen. De doelstelling is dat alle gebouwen in 2040 energieneutraal zijn. Daarom ondersteunt het Rijk innovatieve ondernemers die bijdragen aan de energietransitie van sportaccommodaties met subsidies en publiciteit.

Dinsdag 20 november kreeg KuneVerda een cheque voor een innovatieve pilot uitgereikt door de Directeur Generaal Volksgezondheid Angelique Berg. Holland Partners heeft de succesvolle aanvraag begeleid en is trots op de pilot die KuneVerda met haar partners gaat uitvoeren.

Atmos, ready for the next step

subsidie aanvraag

Drone startup Atmos UAV heeft haar volgende investeringsronde gesloten met investeringsmaatschappij Disruptive Technology Ventures (DTV). Atmos heeft een industriële drone ontwikkeld die een slimme overgang is tussen een vliegtuig en een helikopter. De drone is al over de hele wereld te vinden om professionals te helpen bij het in kaart brengen van grote stukken land. Deze investeringsronde stelt de startup in staat om zijn distributie, productontwikkeling en ondersteuningsorganisatie verder op te schalen. DTV, het fonds van onder meer Ad Scheepbouwer (voormalig CEO van TNT) en de oprichters van cybersecurity-leider Fox-IT (Ronald Prins en Menno van der Marel) zullen Atmos ondersteunen door groei en een internationale roll-out te stimuleren.

De unieke eigenschappen van Marlyn, in combinatie met het sterke team achter het bedrijf, hebben ons ervan overtuigd dat Atmos een belangrijke speler op het wereldtoneel zal worden “, zegt Daan Nollen, fondsbeheerder DTV.” We kijken ernaar uit om de internationale uitrol van Atmos verder te versnellen met onze gecombineerde expertise. “

“Onze innovatieve drone, genaamd Marlyn, combineert de hoge vluchtprestaties van conventionele vliegtuigen met de verticale start en landing van helikopters”, legt Sander Hulsman, CEO van Atmos UAV uit. Met hun technologie richt het bedrijf zich op professionele markten waarin het toewijzen van grote oppervlakken een sleutelrol speelt. “De investering, evenals de uitgebreide ervaring van het DTV-team, zal ons helpen onze doelstelling te bereiken om van Marlyn de nieuwe standaard te maken in de professionele mappingindustrie.”

MIT Subsidie voor DistriRail

Innovatieve ondernemers zijn van groot belang voor de Zuid-Hollandse economie. Zij zorgen ervoor dat we als regio voorop kunnen blijven lopen en kunnen concurreren op wereldniveau. Denk aan het testen, ontwikkelen en invoeren van nieuwe technieken als big data of robotisering. Of aan slimme samenwerkingsvormen tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Daarom ondersteunt de provincie ondernemers bij het creëren van producten en diensten waar de nieuwe economie om vraagt. Met financiering, of door een platform te bieden voor samenwerking.

Holland Partners heeft de succesvolle aanvraag van DistriRail begeleid en is er trots op dat DistriRail deze innovatie heeft kunnen verwezenlijken met de MIT R&D subsidie.

ATMOS en STW financiering

subsidie aanvraag

Atmos UAV is een innovatieve en technologische start up uit Delft. Atmos ontwikkelt een innovatieve hybride drone voor de commerciële markt met de unieke combinatie van verticaal kunnen opstijgen en horizontaal kunnen vliegen. Holland Partners heeft voor Atmos een STW vroege fasefinanciering aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken. Met deze financiering kan Atmos de eerste fase van de productontwikkeling financieren om zich daarmee voor te bereiden voor een vervolgfinanciering van de groei van het bedrijf.