DHI subsidie in 2020

Heb je internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor jou. Holland Partners kan je bij het hele traject ontzorgen: van de aanvraag tot de rapportage. Jij kan je dan focussen op ondernemen en wij zorgen voor de subsidie!

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten.

Heb je een concreet plan? Dan kunnen wij  het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij bij de RVO of jouw idee binnen de DHI-regeling past.

Wil je jouw technologie, product of dienst demonstreren in een van de DHI-landen? Of wil je onderzoek doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in jouw technologie, product of dienst? Of naar de technische en commerciële haalbaarheid van jouw investering in een buitenlandse onderneming? We kunnen dan een aanvraag indienen voor één van de 3 modules.

Wat is het verschil?
Om de haalbaarheid van een project te onderzoeken is een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject mogelijk:

Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. De partner heeft interesse in de technologie, product of dienst van het Nederlandse bedrijf. Via een haalbaarheidsstudie onderzoeken we of aanschaf haalbaar is.

Bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland haalbaar is.

Gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van een technologie, product of dienst in het doelland, dan is een demonstratieproject van toepassing.


Budget
Het beschikbare budget in 2020 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor de overige landen.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.

De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Als exportspecialist helpen we je graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag. Neem contact op met Team Holland om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

DHI exportsubsidie

export subsidie aanvraag

Vanaf 1 februari start de exportgerelateerde subsidieregeling DHI. Heb je ideeën om innovatieve producten of diensten in het buitenland te gaan verkopen, dan zijn er interessante subsidiemogelijkheden voor onderzoekskosten of pilotkosten. Holland Partners denkt graag met je mee om te kijken of een aanvraag zinvol en haalbaar is. Voor meer informatie: neem contact op met het team van Holland Partners.