Projecten

Bekijk hieronder een greep uit onze portfolio met subsidieaanvragen die wij voor onze klanten van a tot z hebben ingediend, begeleid en gerapporteerd.

Participator B.V. – MIT R&D en IDB
Participator B.V. werkt aan innovatieve disruptieve oplossingen voor stedelijke distributie over water.  Het CityBarge design team, een groep van jonge technici en ontwerpers, is inmiddels gestart om de CityBarge te realiseren. Holland Partners verzorgde zowel de MIT R&D subsidieaanvraag als de IDB subsidieaanvraag met positieve resultaten. Animatie  
Learn More
Batteryspray – MIT R&D
Batteryspray en DCC werken aan de ontwikkeling van een Chroom-6-saneringstool, waarmee Chroom-6-houdende materialen kunnen worden verwijderd op een veilige en efficiënte wijze zonder kostbare containment maatregelen. Er wordt ook een gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld, waarmee het saneringsprotocol gewaarborgd wordt. Daarnaast worden er trainingsmethoden ontwikkeld, zodat verschillende saneringsbedrijven de tool kunnen inzetten bij saneringswerkzaamheden. Het is daarmee een volledig product, inclusief bijbehorende dienstverlening. Holland Partners heeft de MIT R&D subsidieaanvraag met positief resultaat verzorgd.
Learn More
OTFLOW – DHI Exportsubsidie
OTFLOW is een veelbelovende startup, opgericht in 2016, die samen met de Universiteit van Wageningen een uniek product heeft ontwikkeld waarmee de interne luchtstroom binnen een koelcontainer (reefer) geoptimaliseerd wordt. Met de ontwikkelde luchtverdelingsmat worden de hot spots binnen de koelcontainer tegengegaan, waardoor er minder/geen lading verloren gaat. Met een demonstratieproject worden het bedieningsgemak en de overige voordelen van het gebruik van OTFLOW’s in de praktijk getoond aan Chileense fruit exporterende bedrijven en logistieke dienstverleners actief in Chili. Het streven is om een aanzienlijk deel van de reefers die uit Chili geëxporteerd worden met fruit te voorzien van de OTFLOW. Holland Partners verzorgt de DHI subsidieaanvraag voor OTFLOW. Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen.
Learn More
Holland Marine Parts -Katalysatorfonds
Holland Marine Parts, gevestigd in Dordrecht en opgericht in 2010, verkoopt haar bestaande producten in meerdere landen. Het bedrijf onderzoekt de haalbaarheid van een micro manoeuvreersysteem voor kleine pleziervaartuigen. Deze studie is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds. Holland Marine Parts ontwikkelde eerder de Jet Thruster als alternatief voor de boeg- of hekschroef. Deze innovatie werkt op waterdruk en stuwkracht. Nu gaat het bedrijf aan de slag met een nog compacter systeem. Met de nieuwe innovatie, waarmee de Micro Jet Thrusters naar verwachting aanzienlijk goedkoper kunnen worden geproduceerd en voor meerdere type vaartuigen kan worden gebruikt, wordt een verdere groei van het bedrijf en de werkgelegenheid verwacht. Door aanwezigheid in veel landen worden de Drechtsteden internationaal op de maritieme kaart gezet. Holland Partners ondersteunt Holland Marine Parts bij de subsidieaanvraag voor deze prachtige innovatie.
Learn More
Kune Verda – MIT Haalbaarheid

Veel sportverenigingen zijn reeds actief met het verduurzamen van hun accommodaties. Zo worden vaak zonnepanelen geplaatst om stroom op te wekken. De stroom die is opgewekt met de zonnepanelen gaat vervolgens terug het algemene stroomnet in, waarmee een gedeelte van de totale stroomkosten kan worden terugverdiend. Kune Verda ontwikkelt een concept waarbij de opgewekte stroom van de zonnepanelen kan worden opgeslagen in een duurzame luchtdrukbatterij.

Het plaatsen van een luchtdrukbatterij heeft meerdere voordelen voor sportaccommodaties:

  • De eigen opgewekte stroom kan ’s avonds, het piekmoment in het eigen gebruik, worden gebruikt waardoor de energielasten afnemen;
  • De luchtdrukbatterij is goedkoper dan conventionele accu’s, dit verlaagt de kosten voor de sportaccommodatie;
  • De luchtdrukbatterij is groener en duurzamer dan conventionele alternatieven.
Learn More
Bouwaanvoerders – MIT R&D
Een aanzienlijk deel van het wegtransport(20% tot 30%) is gerelateerd aan het transport van bouwmaterialen, hetgeen veel congestie, uitstoot en onveiligheid creëert op de weg, voornamelijk in stedelijke gebieden. Deze problemen worden met name veroorzaakt door een gebrek aan regie, het niet delen van informatie en het lage IT gebruik in de bouwsector. Om deze problemen aan te pakken, gaan Bouwaanvoerders, APC en Way2Web de samenwerking aan om een digitaal control center te ontwikkelen waarmee de diverse logistieke bouwketens, die uiteindelijk samenkomen op de bouwplaats, op een efficiënte manier aangestuurd kunnen worden. Deze beoogde innovatieve dienstverlening maakt het mogelijk voor bouwbedrijven om de aan- en afvoerlogistiek van de bouwplaats te optimaliseren door live informatie uit te wisselen tussen de leveranciers, groothandels, chauffeur in de vrachtwagen, control center, hubs aan de stadsranden en de planningstool op de bouwplaats, waarin de aannemer zijn bouwlogistiek plant en dagelijks aanstuurt (kranen, losplaats, losmaterieel e.d.).  Binnen de stad kan op basis van venstertijden, actuele routeinformatie en levertijden de routering van de vrachtwagens live worden aangepast. De nieuwe ICT-tool moet het bouwverkeer verminderen, de keten overzichtelijk maken voor klanten en het makkelijk maken voor chauffeurs en personeel om status updates in te voeren.
Learn More
Aquatic Drones – MIT R&D

Momenteel worden bodemhoogtemetingen uitgevoerd op bemande (diesel)schepen op vaste meetpunten in de Nederlandse rivieren. Aquatic Drones B.V., een start up, heeft zich als uitdaging gesteld om deze waterdieptemeting met onbemande vaartuigen te gaan doen. Samen met de project partners Ship Install en Venificus wordt de aquatic drone verder ontwikkeld tot een autonoom varend schip dat veilig, efficiënt en milieuvriendelijk de metingen kan uitvoeren. Waarbij het schip zo wordt ingericht dat het “situational awareness” heeft, andere schepen kan ontwijken, en zelflerend is. Daarnaast wordt het project ook benut om de verzamelde data effectief te kunnen verwerken, analyseren en via interpretatie toekomstvoorspellingen te doen voor vaarwegbeheer.

Learn More
Atmos – MIT R&D

De internationale dronemarkt voor professionele toepassingen maakt nu en in de komende vijf jaar een sterke groei door. Atmos speelt daarop in en heeft de afgelopen jaren een technologie ontwikkeld die de flexibiliteit van helikopters combineert met de performance van vastvleugelige vliegtuigen. Door deze ‘Hybride’ technologie kunnen de toestellen tot 10x verder, 4x langer en 3x sneller vliegen dan conventionele drones. Skeye is een drone service provider die voor opdrachtgevers onbemande vluchten maakt voor zogenaamde mapping doeleinden, het in kaart brengen van gebieden. In de praktijk loopt Skeye tegen de beperkingen van de huidige verkrijgbare toestellen aan. Skeye en Atmos hebben de handen ineen geslagen om Atmos' hybride dronetechniek gezamenlijk door te ontwikkelen naar een drone die geschikt is voor de wereldwijde mappingmarkt.

Learn More
RailRelease – MIT R&D
Ondanks dat het goederenvervoer over het spoor grotendeels geëlektrificeerd wordt uitgevoerd, worden koelcontainers op het spoor niet of met een separaat aggregaat gekoeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van de aanwezige stroomvoorziening die al gebruikt wordt door de trein. RailReLease heeft een oplossing bedacht waarmee een nieuw te ontwikkelen wagon de koelcontainer wel van stroom kan voorzien. Daarnaast is het van belang dat de koelcontainer tijdens het transport nauwlettend gemonitord kan worden. C sense, een specialist op het gebied van monitoring van koelcontainers, gaat samen met RailReLease deze ontwikkeling inzetten, zodat het spoorvervoer een beter alternatief wordt voor het transport van koelcontainers.
Learn More
City Hub – MIT Haalbaarheid
De groei van de Nederlandse bevolking en de urbanisatiegraad zorgt voor toenemende congestie in en rondom de binnensteden, met alle negatieve externe effecten die daardoor veroorzaakt worden. Eén van de oorzaken van dit probleem is de inefficiënte stedelijke distributie, en daarom willen City Hub en Incore een Cross Chain Collaboration Center (4C) realiseren, waarmee de stedelijke distributie op een slimme, schone en efficiënte manier wordt aangestuurd. Het te ontwikkelen innovatieve IT-systeem moet eenvoudig te koppelen zijn aan bestaande systemen die door de klanten gebruikt worden, en moet ook gegevens over duurzaamheid van het transport via de hub terugkoppelen naar opdrachtgevers en lokale overheden. Dit maakt het systeem gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Door de first en last mile te laten verzorgen door schone transporteurs wordt de aantasting van het binnenstedelijke milieu tot een minimum beperkt.
Learn More
Skeye – DHI Exportsubsidie
Skeye is een UAV operator die  complexe UAV projecten in Nederland, in Europa en in veel ontwikkelingsgebieden heeft uitgevoerd. In Nederland is Skeye marktleider op deze markt. Nigeria is het grootste olieproducerende land in Afrika en heeft veel lange oliepijpleidingen door het land lopen. Oliepijpleidingen raken geregeld beschadigd door verschillende externe omstandigheden. De lekkages veroorzaken enorme schade voor mens en milieu. Skeye heeft een efficiënte oplossing ontwikkeld voor de inspectie en surveillance van de pijpleidingen, een long endurance UAV met speciale infrarood sensor die semi autonoom vluchten uitvoert. Door de kilometerslange pijpleidingen is “Beyond Visual Line of Sight” kunnen vliegen een belangrijk voordeel. Deze techniek wordt nog nauwelijks uitgevoerd in de wereld waardoor het noodzakelijk is om de werkwijze en voordelen van deze techniek te demonstreren in een gebied met lange pijpleidingen.
Learn More
Unibarge – IDB Subsidie
In dit project bouwt Unibarge de binnenvaarttanker om naar een Methanol aandrijving waarbij Holland Partners de IDB subsidie heeft aangevraagd.
Learn More
Demacq Recycling – MIT Haalbaarheid
MIT-subsidie voor een mobiele shreddermachine voor het recyclen en upcyclen van turbinewieken van windmolens
Learn More
Barone – MIT Haalbaarheid en WBSO

Imbarcazione Barone heeft de intentie om, samen met kennisinstellingen zoals de TU Delft, een futuristische watertaxi te ontwikkelen die zo duurzaam mogelijk vaart. Om dit mogelijk te maken, wordt er een innovatieve nieuwe romp ontwikkeld met een ventilated stepped hull design om tot optimale hydrodynamica te komen. De watertaxi wordt vervaardigd van zeer licht speciaal samengesteld composietmateriaal en voorzien van een hybride motor, waarbij de verbrandingsmotor alleen bij hoge snelheden wordt gebruikt. Deze motor zal draaien op klimaatneutrale biodiesel om de uitstoot van emissies tot een minimum te beperken. Imbarcazione Barone hoopt op deze manier de ecologische voetafdruk van het bedrijf fors te verminderen in het kader van de klimaatdoelstellingen en het streven naar klimaatneutrale schepen. Vanuit Dordrecht hoopt Imbarcazione Barone bij te dragen aan de groei van het innovatieve maritieme cluster rond de Drechtsteden.

Learn More
DistriRail – MIT R&D

DistriRail is de grootste onafhankelijke spooroperator in Nederland. DistriRail zorgt voor een verkorting van de transit vanuit Rotterdam naar en van het complete achterland van Europa. Holland Parters kan, mede door haar logistieke achtergrond, DitriRail begeleiden in subsidieaanvragen en contacten met de overheden zoals de samenwerking met de Verkeersonderneming met als doel wielen van de weg te halen.

Learn More
Veth Propulsion – MIT R&D

Veth Propulsion is een thrusterfabrikant die al decennialang voortstuwingstechnologie ontwikkelt, fabriceert en levert aan de scheepsbouw en scheepvaart. Veth Propulsion heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om het geluid en het brandstof gebruik van de voortstuwing (schroef) te verlagen. Holland Partners heeft voor Veth Propulsion en twee van haar technologiepartners een MIT R&D subisidietraject ingezet voor de financiering van de ontwikkeling en validatie van een prototype.

WEBSITE Veth Propulsion

MARCO HUISMAN VAN VETH PROPULSION: "Bij de MIT-subsidieaanvraag hebben we gezamenlijk met onze toeleveranciers een R&D subsidieaanvraag gedaan. Holland Partners heeft naast de aanvraag ook de afstemming met onze toeleveranciers in het project voor ons uit handen genomen."

Learn More
OTB – Business Development

OTB is een overslagbedrijf gevestigd in Bergambacht dat zich richt op de op- en overslag en bewerking van bulkgoederen. Door een verdieping van de haven in Bergambacht ontstaan er mogelijkheden om de overslaglocatie ook te gaan benutten voor de overslag van containers. Door de creatie van een containeroverslag in Bergambacht wordt de Krimpenerwaard ontsloten voor synchromodaal vervoer van en naar de Rotterdamse haven. Holland Partners heeft de ideeën van OTB vertaald naar een aansprekend verhaal en fungeert als spreekbuis naar de provincie Zuid Holland.

ARJAN ZIJDERLAAN VAN OTB: "Holland Partners heeft ons idee weten te vertalen naar een aansprekend verhaal voor de provincie!"

Learn More
Coco Yachts – MIT R&D

Coco Yachts is een Nederlands ontwerpbureau en ontwerpt en bouwt hoge snelheidsschepen zoals (fast) ferries, patrouille schepen en jachten. Coco Yachts zoekt continue naar nieuwe innovaties in de scheepvaart. Dit zijn vaak projecten met een lange voorbereiding en een hoge investering. Subsidies kunnen een belangrijke rol spelen in de financiering en daarmee de realisatie van deze innovaties. Hierbij begeleidt Holland Partners Coco Yachts, zoals met de verkrijging van een MIT R&D subsidie voor de ontwikkeling van een volledig elektrische veerboot.

Learn More