Projecten

Hieronder is een greep te vinden uit onze portfolio met subsidieaanvragen die wij voor onze klanten zorgvuldig van A tot Z hebben ingediend, begeleid en gerapporteerd.

Circulaire keten project
Aanleiding: De productketen die in het circulaire ketenproject centraal staat is de keten van de lithium ion scooter accu (snor- en bromfietsen). De verkoop van elektrische scooters groeit en de komende jaren wordt een verdere groei verwacht. De tekortkomingen aan de achterkant van de keten is een groeiende uitdaging, het verwerken van accu’s gaat nu opspelen. Oplossing: Vanwege de schaarste van grondstoffen, milieubelasting en mogelijke toekomstige tekorten aan oplaadbare batterijen is hergebruik van belang. Inzameling van oplaadbare batterijen heeft twee doelen: terugwinnen van kostbare materialen en hergebruik, en gecontroleerde opslag en verwerking om brand en explosies te voorkomen. Dit is het project van BOVAG en een aantal leden. Holland Partners verzorgde deze succesvolle aanvraag voor dit innovatieve Project.
DHI HAALBAARHEIDSSTUDIE – ZWEDEN
Aanleiding: In stadions worden grasmatten op dit moment ca. 8 keer per jaar vervangen. Dit is een arbeidsintensief en duur proces. Oplossing: Onze klant biedt de mogelijkheid om, met vrijwel geen zonlicht, een hybride grasmat te onderhouden en te laten groeien. Hierbij staan een hybride grasmat, de grasgroei-verlichtingsinstallatie en een verwarmingsinstallatie centraal. Het aantal keren dat de grasmat vervangen moet worden, wordt met deze oplossing gereduceerd tot ca. 3 per jaar. Holland Partners verzorgde de succesvolle aanvraag van deze DHI-subsidie.
SBIR – COVID-19: (SPORT)EVENEMENTEN
Aanleiding: Het zoeken naar oplossingen voor het toegankelijk maken van (sport)evenement voor publiek in Coronatijd. Oplossing: Onze opdrachtgever ontwikkelt hiervoor een methode om bij toegang van het evenement alle bezoekers 100% te controleren op de aanwezigheid van COVID. Dit willen zij doen door het gebruik van een nieuwe sneltest, de ontwikkeling van een digitaal gezondheidspaspoort en het gebruik van snelle digitale toegangscontrole. Holland Partners verzorgde de succesvolle deelname aan de SBIR competitie (Small Business Innovation Research) Sportevenementen en begeleidt dit waardevolle project.
EU – SPORT FOR REFUGEES
Aanleiding: De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse beroepsbevolking en andere migranten. Eenmaal in Nederland, duurt het lang voordat statushouder de drempels kunnen overwinnen en participeren in de samenleving. Oplossing: Sport is een interessante manier om een brede groep van mensen uit hun isolement te halen en te laten participeren in de samenleving Onze klant, een consortium, faciliteert statushouders om als sociale ondernemers aan de slag te gaan om in de wijk sportactiviteiten te organiseren voor vluchtelingen en wijkbewoners. Holland Partners heeft namens het consortium deze Europese projectaanvraag ingediend.
DHI STUDIE – SAOEDI-ARABIË
Aanleiding: Het ministerie van sport van Saoedi-Arabië wil de sport in het land ontwikkelen; meer kinderen aan sport laten deelnemen, sporten op een hoger niveau krijgen, spelers ontwikkelen, coaches opleiden en een professionele aansturing van de sportclubs tot stand brengen. Oplossing: Onze klant ontwikkelt Sportmanagement en Sportdevelopment platforms voor de recreatieve en professionele sportmarkt. Deze oplossing is een manier voor clubs en coaches om hun sporttechnische informatie te digitaliseren. Holland Partners verzorgde deze succesvolle aanvraag voor dit innovatieve Project.
EU PROGRAMMA – DIGITAL GAME CHANGER
Aanleiding: Het vergemakkelijken van regio-overschrijdende strategische samenwerking, leren en netwerken tussen industriële clusters uit deelnemende landen. Oplossing: Vier toonaangevende clusters uit Nederland, België, Spanje en Hongarije zullen hun expertise uitwisselen op het gebied van: smart venues, fan engagement, sportteams en atletiek, zakelijke kansen en productiviteit, en eSports. Op deze manier willen de clusters kennis uitwisselen en partnerschappen opbouwen op het gebied van digitale transformatie. Holland Partners begeleidt de deelname aan dit prestigieuze programma voor deze internationale clusters.
DHI DEMONSTRATIEPROJECT – CHILI
Aanleiding: De lading van fruit in een containers is kostbaar en zeer gevoelig voor temperatuurwisselingen, dit zorgt voor voedselbederf. Oplossing: Onze opdrachtgever heeft een product ontwikkeld met dat zorgt voor een optimale interne luchtstroom in een koelcontainer. Het is een luchtverdelingsmat die op de vloer van een container geplaatst wordt. Vervolgens worden de pallets met fruit op deze mat geplaatst. De mat wordt in Nederland geproduceerd van 100% productieafval/ restafval uit de verpakkingsindustrie en is na gebruik 100% recyclebaar. Dit was slechts één van de succesvolle subsidieaanvragen die Holland Partners verzorgde voor deze ondernemende opdrachtgever.
DHI DEMONSTRATIEPROJECT – CHINA
Aanleiding: Een ecologisch vriendelijke oplossing en alternatief voor de visserijsector. Oplossing: De semi-submersible fish farm (SSFF). De eerste fase van het product betreft de productielocatie van de vis op zee, hiervan is inmiddels het eerste prototype in China gebouwd. De fish farm drijft op diep zeewater waarbij de basistoren zowel omhoog kan worden gebracht voor onderhoud, als omlaag bij hoge windkrachten, waardoor het stabiel in diepe zeeën kan functioneren.   Holland Partners heeft meerdere succesvolle subsidieaanvragen voor deze internationale opdrachtgever begeleid.
DHI DEMONSTRATIEPROJECT – MOZAMBIQUE
Aanleiding: Verhoogde druk op wilde dieren en hun leefomgeving. Oplossing: Meerdere nieuwe, unieke en innovatieve technieken, die in samenhang voor een beter dier- en parkbeheer zorgen. Wildparken worden hiermee in staat gesteld zijn belangrijke assets, namelijk de wilde dieren, beter te beschermen en daarmee te behouden. Dit was de eerste succesvolle subsidieaanvraag die Holland Partners voor Smart Parks mocht begeleiden.
MIT R&D – UNIVERSEEL UITWISSELBARE LAADBAK VOOR LICHT ELEKTRISCHE VRACHTVOERTUIGEN
Aanleiding: Het aantrekkelijker maken om elektrische vrachtvoertuigen voor binnenstedelijk vervoer, waardoor emissies van schadelijke stoffen in dichtbevolkte gebieden beperkt worden. Oplossing: Onze klant heeft het idee een uitwisselbare laadbak te ontwikkelen, waarmee flexibel gewisseld kan worden tussen verschillende carrosserievormen. Deze laadbak is speciaal geconfigureerd voor elektrische voertuigen, zodat de impact op de accuduur van het voertuig minimaal blijft en duurzame elektrische voertuigen multifunctioneel inzetbaar worden. Holland Partners is verantwoordelijk voor deze toegekende subsidieaanvraag.
UN TRUSTFUND – WOMEN4WOMEN
Aanleiding: Er wordt wereldwijd nog relatief weinig ingezet op persoonlijke ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers, in vergelijking met de aandacht voor bedrijfsmatige aspecten. Oplossing: De algemene doelstelling van dit project is bij te dragen aan een Palestijnse samenleving waarin alle vormen van SGBV tegen vrouwen worden teruggedrongen, en waarin slachtoffers van SGBV onvoorwaardelijke toegang hebben tot steun, genezing en schadeloosstelling. Holland Partners verzorgde ook deze unieke UN-aanvraag.
MIT R&D – DE ULTIEME PREBIOTICUM VOOR BIGGEN
Aanleiding: Met de toenemende druk vanuit politiek en maatschappij op de landbouw is het essentieel dat dierlijke producten duurzamer geproduceerd worden en landbouw klimaatneutraal wordt. Oplossing: Onze opdrachtgever wil een nieuwe formule ontwikkelen voor een veevoerblend voor jonge varkens, gebaseerd op unieke prebiotica van bruine, groene en rode macroalgen (zeewieren). De te ontwikkelen blend biedt unieke prebiotische eigenschappen en hoog rendement, waardoor minder veevoer benodigd is en de veehouder kosten bespaart. Holland Partners heeft voor deze klant ondermeer deze succesvolle subsidieaanvraag verzorgd.
Participator B.V. – MIT R&D en IDB
Participator B.V. werkt aan innovatieve disruptieve oplossingen voor stedelijke distributie over water.  Het CityBarge design team, een groep van jonge technici en ontwerpers, is inmiddels gestart om de CityBarge te realiseren. Holland Partners verzorgde zowel de MIT R&D subsidieaanvraag als de IDB subsidieaanvraag met positieve resultaten. Animatie  
Batteryspray – MIT R&D
Batteryspray en DCC werken aan de ontwikkeling van een Chroom-6-saneringstool, waarmee Chroom-6-houdende materialen kunnen worden verwijderd op een veilige en efficiënte wijze zonder kostbare containment maatregelen. Er wordt ook een gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld, waarmee het saneringsprotocol gewaarborgd wordt. Daarnaast worden er trainingsmethoden ontwikkeld, zodat verschillende saneringsbedrijven de tool kunnen inzetten bij saneringswerkzaamheden. Het is daarmee een volledig product, inclusief bijbehorende dienstverlening. Holland Partners heeft de MIT R&D subsidieaanvraag met positief resultaat verzorgd.
OTFLOW – DHI Exportsubsidie
OTFLOW is een veelbelovende startup, opgericht in 2016, die samen met de Universiteit van Wageningen een uniek product heeft ontwikkeld waarmee de interne luchtstroom binnen een koelcontainer (reefer) geoptimaliseerd wordt. Met de ontwikkelde luchtverdelingsmat worden de hot spots binnen de koelcontainer tegengegaan, waardoor er minder/geen lading verloren gaat. Met een demonstratieproject worden het bedieningsgemak en de overige voordelen van het gebruik van OTFLOW’s in de praktijk getoond aan Chileense fruit exporterende bedrijven en logistieke dienstverleners actief in Chili. Het streven is om een aanzienlijk deel van de reefers die uit Chili geëxporteerd worden met fruit te voorzien van de OTFLOW. Holland Partners verzorgt de DHI subsidieaanvraag voor OTFLOW. Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers om succesvol internationaal te ondernemen.
Holland Marine Parts -Katalysatorfonds
Holland Marine Parts, gevestigd in Dordrecht en opgericht in 2010, verkoopt haar bestaande producten in meerdere landen. Het bedrijf onderzoekt de haalbaarheid van een micro manoeuvreersysteem voor kleine pleziervaartuigen. Deze studie is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds. Holland Marine Parts ontwikkelde eerder de Jet Thruster als alternatief voor de boeg- of hekschroef. Deze innovatie werkt op waterdruk en stuwkracht. Nu gaat het bedrijf aan de slag met een nog compacter systeem. Met de nieuwe innovatie, waarmee de Micro Jet Thrusters naar verwachting aanzienlijk goedkoper kunnen worden geproduceerd en voor meerdere type vaartuigen kan worden gebruikt, wordt een verdere groei van het bedrijf en de werkgelegenheid verwacht. Door aanwezigheid in veel landen worden de Drechtsteden internationaal op de maritieme kaart gezet. Holland Partners ondersteunt Holland Marine Parts bij de subsidieaanvraag voor deze prachtige innovatie.
Kune Verda – MIT Haalbaarheid

Veel sportverenigingen zijn reeds actief met het verduurzamen van hun accommodaties. Zo worden vaak zonnepanelen geplaatst om stroom op te wekken. De stroom die is opgewekt met de zonnepanelen gaat vervolgens terug het algemene stroomnet in, waarmee een gedeelte van de totale stroomkosten kan worden terugverdiend. Kune Verda ontwikkelt een concept waarbij de opgewekte stroom van de zonnepanelen kan worden opgeslagen in een duurzame luchtdrukbatterij.

Het plaatsen van een luchtdrukbatterij heeft meerdere voordelen voor sportaccommodaties: 1. De eigen opgewekte stroom kan ’s avonds, het piekmoment in het eigen gebruik, worden gebruikt waardoor de energielasten afnemen; 2. De luchtdrukbatterij is goedkoper dan conventionele accu’s, dit verlaagt de kosten voor de sportaccommodatie; 3. De luchtdrukbatterij is groener en duurzamer dan conventionele alternatieven.

Bouwaanvoerders – MIT R&D
Een aanzienlijk deel van het wegtransport(20% tot 30%) is gerelateerd aan het transport van bouwmaterialen, hetgeen veel congestie, uitstoot en onveiligheid creëert op de weg, voornamelijk in stedelijke gebieden. Deze problemen worden met name veroorzaakt door een gebrek aan regie, het niet delen van informatie en het lage IT gebruik in de bouwsector. Om deze problemen aan te pakken, gaan Bouwaanvoerders, APC en Way2Web de samenwerking aan om een digitaal control center te ontwikkelen waarmee de diverse logistieke bouwketens, die uiteindelijk samenkomen op de bouwplaats, op een efficiënte manier aangestuurd kunnen worden. Deze beoogde innovatieve dienstverlening maakt het mogelijk voor bouwbedrijven om de aan- en afvoerlogistiek van de bouwplaats te optimaliseren door live informatie uit te wisselen tussen de leveranciers, groothandels, chauffeur in de vrachtwagen, control center, hubs aan de stadsranden en de planningstool op de bouwplaats, waarin de aannemer zijn bouwlogistiek plant en dagelijks aanstuurt (kranen, losplaats, losmaterieel e.d.).  Binnen de stad kan op basis van venstertijden, actuele routeinformatie en levertijden de routering van de vrachtwagens live worden aangepast. De nieuwe ICT-tool moet het bouwverkeer verminderen, de keten overzichtelijk maken voor klanten en het makkelijk maken voor chauffeurs en personeel om status updates in te voeren.
Aquatic Drones – MIT R&D

Momenteel worden bodemhoogtemetingen uitgevoerd op bemande (diesel)schepen op vaste meetpunten in de Nederlandse rivieren. Aquatic Drones B.V., een start up, heeft zich als uitdaging gesteld om deze waterdieptemeting met onbemande vaartuigen te gaan doen. Samen met de project partners Ship Install en Venificus wordt de aquatic drone verder ontwikkeld tot een autonoom varend schip dat veilig, efficiënt en milieuvriendelijk de metingen kan uitvoeren. Waarbij het schip zo wordt ingericht dat het “situational awareness” heeft, andere schepen kan ontwijken, en zelflerend is. Daarnaast wordt het project ook benut om de verzamelde data effectief te kunnen verwerken, analyseren en via interpretatie toekomstvoorspellingen te doen voor vaarwegbeheer.

Atmos – MIT R&D

De internationale dronemarkt voor professionele toepassingen maakt nu en in de komende vijf jaar een sterke groei door. Atmos speelt daarop in en heeft de afgelopen jaren een technologie ontwikkeld die de flexibiliteit van helikopters combineert met de performance van vastvleugelige vliegtuigen. Door deze ‘Hybride’ technologie kunnen de toestellen tot 10x verder, 4x langer en 3x sneller vliegen dan conventionele drones. Skeye is een drone service provider die voor opdrachtgevers onbemande vluchten maakt voor zogenaamde mapping doeleinden, het in kaart brengen van gebieden. In de praktijk loopt Skeye tegen de beperkingen van de huidige verkrijgbare toestellen aan. Skeye en Atmos hebben de handen ineen geslagen om Atmos' hybride dronetechniek gezamenlijk door te ontwikkelen naar een drone die geschikt is voor de wereldwijde mappingmarkt.