EU – SPORT FOR REFUGEES

De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse beroepsbevolking en andere migranten. Eenmaal in Nederland, duurt het lang voordat statushouder de drempels kunnen overwinnen en participeren in de samenleving.

    • eu
    • eu

Aanleiding: De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse beroepsbevolking en andere migranten. Eenmaal in Nederland, duurt het lang voordat statushouder de drempels kunnen overwinnen en participeren in de samenleving.

Oplossing: Sport is een interessante manier om een brede groep van mensen uit hun isolement te halen en te laten participeren in de samenleving Onze klant, een consortium, faciliteert statushouders om als sociale ondernemers aan de slag te gaan om in de wijk sportactiviteiten te organiseren voor vluchtelingen en wijkbewoners.

Holland Partners heeft namens het consortium deze Europese projectaanvraag ingediend.