EU COSME PROGRAMMA – DIGITAL GAME CHANGER

Aanleiding: Het vergemakkelijken van regio-overschrijdende strategische samenwerking, leren en netwerken tussen industriële clusters uit deelnemende landen.

Oplossing: Vier toonaangevende clusters uit Nederland, België, Spanje en Hongarije zullen hun expertise uitwisselen op het gebied van: smart venues, fan engagement, sportteams en atletiek, zakelijke kansen en productiviteit, en eSports. Op deze manier willen de clusters kennis uitwisselen en partnerschappen opbouwen op het gebied van digitale transformatie.

Holland Partners begeleidt de deelname aan dit prestigieuze programma voor deze internationale clusters.

EU – SPORT FOR REFUGEES

Aanleiding: De arbeidsparticipatie van statushouders blijft sterk achter bij die van de Nederlandse beroepsbevolking en andere migranten. Eenmaal in Nederland, duurt het lang voordat statushouder de drempels kunnen overwinnen en participeren in de samenleving.

Oplossing: Sport is een interessante manier om een brede groep van mensen uit hun isolement te halen en te laten participeren in de samenleving Onze klant, een consortium, faciliteert statushouders om als sociale ondernemers aan de slag te gaan om in de wijk sportactiviteiten te organiseren voor vluchtelingen en wijkbewoners.

Holland Partners heeft namens het consortium deze Europese projectaanvraag ingediend.