Een efficiënte oplossing voor stadslogistiek

Hubbel - FRED - SVn

Horeca-ondernemers hebben elke ochtend verse producten nodig van meerdere leveranciers, waardoor er onnodig veel vervoersbewegingen zijn binnen de stad. De vrachtwagens waarmee deze producten worden geleverd, zorgen voor teveel uitstoot en er is vaak sprake van een vervuilende dieselaggregaat voor het koelsysteem. De vrachtwagens zullen ook niet meer welkom zijn in de binnenstad, aangezien er rekening gehouden moet worden met het intreden van milieuzones. Er is hierdoor meer behoefte aan duurzamere opties binnen de stadslogistiek.

Hubbel heeft hiervoor een ‘last-mile’ project gestart waarbij de gehele logistieke versketen richting de horecaondernemers efficiënt wordt samengevoegd en volledig wordt gemonitord. Het doel van Hubbel is een nieuw product en een nieuwe dienst te ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt om bestellingen te bundelen en emissieloos te distribueren. Hierbij wordt er gedacht aan onder andere verbetering van de koeling en bundelingen voorspellen en automatiseren via logistieke software. Hubbel zorgt ook voor een opslagruimte aan de rand van de stad. Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor vrachtwagens om producten af te leveren, zodat dit vervolgens met elektrische voertuigen in de stad afgeleverd kan worden bij de Horeca-ondernemers.  Dit veelbelovende project heeft geleid tot een succesvolle subsidietoekenning met ondersteuning van Holland Partners.

Een innovatieve leeromgeving voor de Horeca met groene sterren

Binnen de horecasector is er weinig tijd en ruimte om in een leercultuur te investeren. Humbee heeft hier een innovatieve oplossing voor, namelijk de Beecademy. Dit is een digitale leeromgeving ontstaan met het idee om te streven naar duurzaamheid binnen de Horeca. Het doel van de online leeromgeving is het stimuleren, trainen en coachen van restaurants om duurzamer te ondernemen. Medewerkers binnen het bedrijf worden via het platform op een laagdrempelige manier kennis bijgebracht over duurzaamheid binnen de Horeca. Het platform wordt goedkoper voor een deelnemend restaurant naarmate het restaurant kiest voor duurzamere opties, zoals de voedselverspilling verminderen, groene energie gebruiken of rekening houden met de klimaatafdruk van bepaald voedsel. De restaurants worden vervolgens gerankt met groene sterren op basis van de duurzaamheid. Het uiteindelijke doel is om het platform geheel gratis te maken voor restaurants die zich goed inzetten voor het milieu. Holland Partners verzorgde de succesvolle subsidieaanvraag voor dit innovatieve idee.

Duurzame landbouw dankzij zeewierinnovaties

The Seaweed Company is samen met innovatieve boeren in de provincie Gelderland het project ‘Blue Farming’ gestart. Het doel van dit project is om de waarde van zeewier voor duurzame en regeneratieve landbouw te laten zien. Het innovatieproject is in juni 2021 opgestart en zal lopen tot eind 2022. De focus ligt op demonstratie en validatie van de volgende drie innovatieve zeewierconcepten:

  1. Het ondersteunen van de regeneratie van de landbouwgrond met The Seaweed Company’s biologisch gecertificeerde biostimulant op basis van zeewier. De biostimulant verbetert graslanden, bodem en gewasgroei.
  2. Het verbeteren van de prestaties, de gezondheid en het welzijn van melkkoeien door het gebruik van TSC’s 100% zeewiervoeradditief om meer en betere melk te produceren en voor een verbeterde methaanvoetafdruk.
  3. De ontwikkeling van zeewierkaas voor menselijke consumptie.

De innovatieve zeewierproducten sluiten naadloos aan op de duurzame landbouwdoelstellingen van de EU Green Deal en de provincie Gelderland. Namens The Seaweed Company heeft Holland Partners een succesvolle subsidieaanvraag ingediend.

Holland Partners breidt uit

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_8018-1024x1024.jpg

Deze maand hebben wij twee nieuwe werknemers mogen verwelkomen in ons team! Jan de Vries versterkt ons bedrijf vanaf heden als consultant. Jan heeft al de nodige ervaring opgedaan binnen Holland Partners en zal van toegevoegde waarde zijn bij de toekomstige subsidieaanvragen. Zoila Spierings zal bij ons gaan werken als stagiaire, ter ondersteuning van de communicatie binnen ons bedrijf. Met veel plezier verwelkomen wij ter uitbreiding van het team onze nieuwe collega’s!

Johan Cruyff Foundation strijdt met EU steun voor gelijkheid op straat

De Johan Cruyff Foundation focust zich op kwetsbare kinderen over de gehele wereld en steunen en ontwikkelen sportactiviteiten voor kinderen met een beperking. Cruyff Foundation Nederland en Cruyff Foundation Spanje starten, in samenwerking met IFK Gotenberg en de Universiteit van Utrecht, een gezamenlijk project om door middel van straatsporten de gendergelijkheid tussen jongens en meisjes te vergroten in Zweden, Spanje en Nederland. De genderongelijkheid begint al binnen de jeugd, vooral binnen de informele sportsector. Meisjes maken minder gebruik van de sportfaciliteiten in de wijk, wat vervolgens leidt tot minder betrokkenheid bij sport en sportorganisaties. Binnen Nederland wordt de informele sportsector gedomineerd door maar liefst 80% jongens ten opzichte van 20% meisjes. Zweden en Spanje stijgen hier nog meer boven uit met 93% ten opzichte van 7%. De Johan Cruyff Foundation neemt haar verantwoordelijkheid serieus door de genderongelijkheid op vroege leeftijd tegen te gaan.

Het veelbelovende project wordt gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Holland Partners heeft de succesvolle subsidieaanvraag ondersteunt voor de Johan Cruyff Foundation.

Het 5-jarig jubileum van Holland Partners

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Een prachtige mijlpaal: Holland Partners bestaat 5 jaar! We kijken terug op 5 mooie jaren waarin we veel succesvolle subsidieaanvragen hebben mogen begeleiden. Op de foto zijn alle 26 landen te zien waar wij van innovatieve ideeën, succesvolle subsidietoekenningen hebben gemaakt. Hier zijn we stiekem best wel trots op! 

Orange Sports Forum start met OSF Academy

Orange Sports Forum zal in 2022 starten met het ontwikkelen van een OSF Academy. OSF is hiervoor een samenwerkingsverband gestart met in totaal 10 partners, binnen het kader van de SLIM-regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het samenwerkingsverband heeft als doel een OSF Academy op te richten voor bedrijven en hun medewerkers in de sport- en evenementenbranche. Deze branche heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en dit vergt veel van de medewerkers. De kenmerkende ontwikkelingen in deze branche zijn schaalvergroting, professionalisering, internationalisering en digitalisering. Het streven is om met de OSF Academy een laagdrempelig platform te creëren zodat de werknemers in de branche op een positieve manier worden gestimuleerd om zich te blijven te ontwikkelen.

Het initiatief maakt het leren en ontwikkelen mogelijk voor een grote groep medewerkers in de branche bij verschillende MKB-bedrijven en sluit goed aan bij het Leven Lang Leren. De OSF Academy wordt gezien als een meerjarig project, waar de komende jaren meer content op het gebied van leren en ontwikkelen beschikbaar komt.

COVID-19: Holland Partners maakt Safe@Event voor (sport)evenementen mogelijk

Holland Partners heeft voor Pro Health Medical de succesvolle deelname aan de SBIR competitie (Small Business Innovation Research) Sportevenementen verzorgd en doet de begeleiding van dit waardevolle project. In de SBIR competitie vraagt de Nederlandse overheid aan marktpartijen oplossingen voor het toegankelijk maken van (sport)evenement voor publiek in Corona tijd.

Pro Health ontwikkelt hiervoor de methode Safe@Event-Fast Testing & Smart Access om COVID-19 testuitslagen te gebruiken bij toegangscontrole. Met deze oplossing is het mogelijk om alle bezoekers aan stadions, theaters of andere evenementen 100% te controleren op de aanwezigheid van COVID-19. Dit gebeurt met een geïntegreerde oplossing van een sneltest, een digitaal gezondheidspaspoort en het gebruik van snelle digitale toegangscontrole.  Het project is een samenwerking tussen Holland Partners, Pro Health Medical, Muziekgebouw Eindhoven, VDL, Orange Sports Forum, EA Events en FC Eindhoven.

City Barge en Kotug bouwen elektrische duwboot


Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt de innovatie van KOTUG “Gaaf en veelbelovend”. City Barge en het Rotterdamse bedrijf Kotug hebben een elektrische duwboot gebouwd voor winkelbevoorrading, vuilnisophaal en woningbouw in de binnensteden. Kotug ziet z’n kans schoon nu in Amsterdam de kades bezwijken onder het vrachtverkeer. ,,De vaarwegen liggen er. Dit is de oplossing’’, zegt Almar van Herk van Kotug.

Deze eerste e-duwboot, de City Barge One, gaat huisvuil ophalen in Delft. Het gaat om een test van de gemeente. ,,Er is ook interesse vanuit Leiden en Utrecht. Allemaal historische steden met grachten.’’ Holland Partners verzorgde de subsidieaanvraag om deze innovatie mogelijk te maken.
Begin deze maand stortte in Amsterdam bij de Grimburgwal een kademuur in. Veel bruggen en kades in de hoofdstad zijn er slecht aan toe en hebben te lijden onder vrachtverkeer. Meer steden kampen met die problemen. De City Barge kan schoon, stil en zuinig net zo veel vervoeren als een truck, zegt Van Herk. Dankzij een speciaal, vlak ontwerp van de romp is het verbruik van het vaartuig volgens hem bij een snelheid van 9 kilometer per uur vergelijkbaar met dat van een Nespresso-koffieapparaat. ,,1000 watt.’’

De City Barge One is de eerste van dertig volledig emissieloze vaartuigen die binnen acht jaar in Nederland moeten varen. Die doelstelling presenteerde verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen op dezelfde bijeenkomst. Er zijn nog grote slagen te maken aldus de Minister van verkeer. Volgens haar zijn uitvindingen als de e-boot in de scheepvaart van cruciaal belang voor Nederland. De binnenvaart komt mensen tekort en door corona zitten op zee nu mensen al maanden vast, omdat er geen nieuwe bemanning kan komen. ,,Dan is het prettiger een schip vanaf de wal te kunnen besturen.’’
Of de elektrische duwboot van Kotug ook onbemand kan varen? Van Herk knikt. ,,Dat systeem is hier ook op te monteren.’’ Voor de eerste proef, de vuilophaal in Delft, is dat niet aan de orde.

De City Barge One van Kotug vaart op batterijen. Als ze leeg zijn, komt er een nieuw opgeladen setje in. ,,De ontwikkeling van die accu’s gaat snel’’, zegt Van Herk. ,,Er komen ook nieuwe technologieën bij, zoals met waterstof.’’
Voor de bevoorrading in de stad is een batterijenwissel geen probleem. Voor grotere schepen die tussen steden varen, moeten er volgens hem wisselstations op de route komen.