Over ons

Bedrijven zijn vaak veel innovatiever dan ze denken. Vanuit de overheid is er veel ondersteuning in de vorm van subsidies voor productontwikkeling, marktverkenningen en export. Vaak ontbreekt het ondernemers aan tijd om hier gebruik van te maken. Omslachtige procedures schrikken de ondernemer nog verder af. Als ondernemers triggerde het ons om bedrijven te gaan helpen met het verkrijgen van subsidie en dit zo professioneel te organiseren dat het de klant nauwelijks tijd kost. Ons uitgangspunt hierbij is dat voor elk goed idee subsidie te verkrijgen is.