COVID-19: Holland Partners maakt Safe@Event voor (sport)evenementen mogelijk

Holland Partners heeft voor Pro Health Medical de succesvolle deelname aan de SBIR competitie (Small Business Innovation Research) Sportevenementen verzorgd en doet de begeleiding van dit waardevolle project. In de SBIR competitie vraagt de Nederlandse overheid aan marktpartijen oplossingen voor het toegankelijk maken van (sport)evenement voor publiek in Corona tijd.

Pro Health ontwikkelt hiervoor de methode Safe@Event-Fast Testing & Smart Access om COVID-19 testuitslagen te gebruiken bij toegangscontrole. Met deze oplossing is het mogelijk om alle bezoekers aan stadions, theaters of andere evenementen 100% te controleren op de aanwezigheid van COVID-19. Dit gebeurt met een geïntegreerde oplossing van een sneltest, een digitaal gezondheidspaspoort en het gebruik van snelle digitale toegangscontrole.  Het project is een samenwerking tussen Holland Partners, Pro Health Medical, Muziekgebouw Eindhoven, VDL, Orange Sports Forum, EA Events en FC Eindhoven.

City Barge en Kotug bouwen elektrische duwboot


Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt de innovatie van KOTUG “Gaaf en veelbelovend”. City Barge en het Rotterdamse bedrijf Kotug hebben een elektrische duwboot gebouwd voor winkelbevoorrading, vuilnisophaal en woningbouw in de binnensteden. Kotug ziet z’n kans schoon nu in Amsterdam de kades bezwijken onder het vrachtverkeer. ,,De vaarwegen liggen er. Dit is de oplossing’’, zegt Almar van Herk van Kotug.

Deze eerste e-duwboot, de City Barge One, gaat huisvuil ophalen in Delft. Het gaat om een test van de gemeente. ,,Er is ook interesse vanuit Leiden en Utrecht. Allemaal historische steden met grachten.’’ Holland Partners verzorgde de subsidieaanvraag om deze innovatie mogelijk te maken.
Begin deze maand stortte in Amsterdam bij de Grimburgwal een kademuur in. Veel bruggen en kades in de hoofdstad zijn er slecht aan toe en hebben te lijden onder vrachtverkeer. Meer steden kampen met die problemen. De City Barge kan schoon, stil en zuinig net zo veel vervoeren als een truck, zegt Van Herk. Dankzij een speciaal, vlak ontwerp van de romp is het verbruik van het vaartuig volgens hem bij een snelheid van 9 kilometer per uur vergelijkbaar met dat van een Nespresso-koffieapparaat. ,,1000 watt.’’

De City Barge One is de eerste van dertig volledig emissieloze vaartuigen die binnen acht jaar in Nederland moeten varen. Die doelstelling presenteerde verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen op dezelfde bijeenkomst. Er zijn nog grote slagen te maken aldus de Minister van verkeer. Volgens haar zijn uitvindingen als de e-boot in de scheepvaart van cruciaal belang voor Nederland. De binnenvaart komt mensen tekort en door corona zitten op zee nu mensen al maanden vast, omdat er geen nieuwe bemanning kan komen. ,,Dan is het prettiger een schip vanaf de wal te kunnen besturen.’’
Of de elektrische duwboot van Kotug ook onbemand kan varen? Van Herk knikt. ,,Dat systeem is hier ook op te monteren.’’ Voor de eerste proef, de vuilophaal in Delft, is dat niet aan de orde.

De City Barge One van Kotug vaart op batterijen. Als ze leeg zijn, komt er een nieuw opgeladen setje in. ,,De ontwikkeling van die accu’s gaat snel’’, zegt Van Herk. ,,Er komen ook nieuwe technologieën bij, zoals met waterstof.’’
Voor de bevoorrading in de stad is een batterijenwissel geen probleem. Voor grotere schepen die tussen steden varen, moeten er volgens hem wisselstations op de route komen.

Europese projectaanvraag “Sport for Refugees”

Holland Partners heeft namens OSF en enkele OSF-leden een projectaanvraag ingediend voor het Europese project Sport for Refugees. Binnen het voorstel van het consortium worden statushouders gefaciliteerd om als sociale ondernemers aan de slag te gaan om in de wijk sportactiviteiten te organiseren voor vluchtelingen en wijkbewoners.

Holland Marine Parts ontwikkelt micro Jet Thruster

Holland Marine Parts BV onderzoekt de haalbaarheid van een micro manoeuvreersysteem voor kleine pleziervaartuigen. Deze studie is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds. Holland Marine Parts ontwikkelde eerder de Jet Thruster als alternatief voor de boeg- of hekschroef. Deze innovatie werkt op waterdruk en stuwkracht. Nu gaat het bedrijf aan de slag met een nog compacter systeem. Holland Partners ondersteunt Holland Marine Parts bij de subsidieaanvraag voor deze prachtige innovatie.

Holland Partners maakt start CityBarge designteam mede mogelijk

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor FYNLY! 6 januari is het CityBarge designteam gestart. Een groep van jonge technici en ontwerpers die gaan helpen om de CityBarge te realiseren. CityBarge wil logistiek in de binnensteden van Nederland mogelijk gaan maken door de infrastructuur van de grachten te gaan gebruiken. Het team zal samenwerken met een team van ervaren business developers en partners. O.a. SkoonKotugSCS MultiportBoxce en Tesco helpen hen bij de ontwikkeling van de CityBarge diensten en schepen. De komende tijd werken ze toe naar de eerste boot die eind van dit voorjaar al te zien zal zijn. 
Holland Partners verzorgde de succesvolle subsidieaanvraag voor dit innovatieve initiatief.

DHI subsidie in 2020

Heb je internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor jou. Holland Partners kan je bij het hele traject ontzorgen: van de aanvraag tot de rapportage. Jij kan je dan focussen op ondernemen en wij zorgen voor de subsidie!

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten.

Heb je een concreet plan? Dan kunnen wij  het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij bij de RVO of jouw idee binnen de DHI-regeling past.

Wil je jouw technologie, product of dienst demonstreren in een van de DHI-landen? Of wil je onderzoek doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in jouw technologie, product of dienst? Of naar de technische en commerciële haalbaarheid van jouw investering in een buitenlandse onderneming? We kunnen dan een aanvraag indienen voor één van de 3 modules.

Wat is het verschil?
Om de haalbaarheid van een project te onderzoeken is een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject mogelijk:

Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. De partner heeft interesse in de technologie, product of dienst van het Nederlandse bedrijf. Via een haalbaarheidsstudie onderzoeken we of aanschaf haalbaar is.

Bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland haalbaar is.

Gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van een technologie, product of dienst in het doelland, dan is een demonstratieproject van toepassing.


Budget
Het beschikbare budget in 2020 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor de overige landen.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.

De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Als exportspecialist helpen we je graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag. Neem contact op met Team Holland om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Drechtsteden investeert half miljoen in MKB-katalysatorfonds

De zeven colleges van de Drechtstedengemeenten stellen € 500.000 beschikbaar voor het MKB-katalysatorfonds om de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven de komende drie jaar te ondersteunen. Eind 2019 liep de looptijd van het fonds af. Met een verlenging van de looptijd tot eind 2022 en herbenoeming van de adviescommissie is het voortbestaan van het fonds gewaarborgd.

Het MKB-katalysatorfonds is opgezet om de maritieme en industriële sector in de Drechtsteden te versterken en bedrijven te ondersteunen bij innovaties. Startende ondernemingen en bedrijven in het midden- en klein bedrijf kunnen voor de ontwikkeling van vernieuwende activiteiten of producten een financiële bijdrage aanvragen bij het fonds. Voor deze bedrijven is financiering in de eerste fase van productinnovatie vaak een knelpunt.

Vier typen subsidie

Ondernemers kunnen bij het fonds aankloppen voor 4 typen subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker. Het maximale subsidiebedrag is € 40.000; in alle gevallen gaat het om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet de ondernemer zelf inbrengen in geld, materialen en/of tijd. Gemiddeld verstrekt het fonds per jaar € 145.000 aan subsidie.

Meerwaarde fonds

Sinds de start in 2016 zijn 21 innovaties gefinancierd. Het fonds is één van de instrumenten waarmee de economische groei van de regio duurzaam gestimuleerd wordt en de werkgelegenheid vergroot. De meerwaarde voor bedrijven is meer dan alleen het verkrijgen van subsidie. Zij krijgen tevens toegang tot de faciliteiten en het onderwijs van de Duurzaamheidsfabriek. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Want jongeren kunnen meewerken aan de innovatie van een product en daarmee hun kans op een baan na hun opleiding vergroten.

Laagdrempelige werkwijze

Kenmerk van het MKB-katalysatorfonds is de laagdrempelige en persoonlijke werkwijze. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts 6 weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling toe voor een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. De commissie kijkt o.a. naar de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de betekenis van de innovatie voor de werkgelegenheid en de economie van de regio. De leden beraadslagen over de toekenning, geven advies vanuit hun eigen ervaring en leggen verbinding met hun netwerk. Toegekende aanvragen komen nog terug voor een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie.

MIT Innovatie subsidie: data 2020 bekend

Wil je jouw innovatieproject financieren? Dat kan met de MIT-subsidieregeling. Vraag subsidies aan voor jouw innovatie en verlaag zo je investering in het project.

De MIT (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren) subsidie helpt je met het opzetten van jouw innovatieproject. Elke fase van het project kan deels worden vergoed met een eigen subsidie. Als MKB-bedrijf wordt het opzetten van jouw innovatie zo wel heel aantrekkelijk. 

MIT-Projecten variëren van haalbaarheidsstudies, R&D samenwerking tot kenniswerving. De projecten dienen te passen binnen de Innovatieprogramma’s topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Energy en Biobased
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

De MIT-subsidie regeling kent 3 mogelijkheden:

1. MIT Haalbaarheid

Deze subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsprojecten, waarbij een ondernemer onderzoek doet naar de economische en technische haalbaarheid van een beoogde innovatie. De subsidie vergoedt 40% van de kosten tot maximaal € 20.000.

2. MIT R&D projecten

Een MIT R&D-project bestaat uit een industrieel onderzoek naar een innovatie, of de ontwikkeling van een innovatie zelf, naar bijvoorbeeld een prototype. Het project wordt uitgevoerd door minimaal twee MKB-ondernemers. De subsidie vergoedt 35% van de kosten tot maximaal € 350.000 per project.

3. Kennisvoucher

De Kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee MKB-ondernemers een kennisvraag kunnen laten beantwoorden door een kennisinstelling. Deze vraag is gericht op de vernieuwing van een product, proces of dienst. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot maximaal € 3.750,-.

MIT -subsidie aanvragen

Wil je gebruik maken van één van bovengenoemde subsidiemogelijkheden? Hou dan rekening met de volgende deadlines in 2020:

 • Voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers – 7 april 2020
 • R&D-samenwerkingsprojecten – 11 juni t/m 10 september 2020 

Wil je een grote slagingskans van jouw subsidieaanvraag? Wij helpen je graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag. Neem contact op met Team Holland om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Holland Partners ondersteunt bij subsidieaanvragen voor OSF-leden

Orange Sports Forum is het initiatief van verschillende samenwerkende bedrijven en organisaties die de sport een warm hart toedragen. OSF ondersteunt, vertegenwoordigt en adviseert sportbedrijven en –instellingen met internationale (export-)ambities. Daarnaast biedt OSF coachingtrajecten aan om bedrijven op weg te helpen met exportplannen of voor vraagstukken over specifieke landen. Voor exportplannen zijn er ook ondersteunende exportsubsidieregelingen (DHI). Leden van OSF kunnen gebruik maken van de samenwerking met Holland Partners.

Holland Partners helpt ondernemers met maximale subsidie en minimale tijdsinspanning voor de ondernemer en is o.a. gespecialiseerd in deze exportsubsidies. Alle werkzaamheden voor de aanvraag van een subsidie kunnen dan ook volledig door Holland Partners worden verzorgd op basis van een no cure, no pay vergoeding.